جواب سوالات تاریخی:


در زمان کدام پادشاه اورشلیم فتح شد؟ خسرو پرویز

اولین شبکه راددیو در چه سالی تاسیس شد؟ 1901

چه کسی رادیو را اختراع کرد؟ مارکونی

فارابی در کدام شهر به دنیا آمده است؟ خراسان

یزدگرد سوم به چه دلیل توسط آسیابان کشته شد؟ بخاطر طمع آسیابان به جواهرات او

گروه های خونی چه زمانی کشف شد؟ 105 سال پیش

جد داریوش, پادشاه هخامنشی چه نام داشت؟ اریار من

نخستین پرچم متعلق به کدام ملت بوده است؟دانمارک

 مادر خشایارشا و همسر داریوش چه نام داشت؟ آتوسا

 بنیان گذار سلسله ی ساسانیان کیست؟ اردشیر

کدام شاه ایرانی مورد احترام زیاد یونانیان, یهودیان و بابلیان بود؟ کوروش

اولین تمبر جهان در کدام کشور به چاپ رسید؟ انگلستان

کعبه زرتشت در کجا واقع است؟ نقش رستم

موسیقی در کدام کشور اختراع شد؟ چین

نشان شاهنشاهی ساسانیان چه بود؟ سیمرغ

منشور کوروش به چه خطی است؟ میخی

پاتخت هخامنشیان چه نام داشت؟ شوش

سنگین ترین شکست ایرانیان در مقابل یونانیان به کدام نبرد مربوط است؟ نبرد پلاته

از کدام پادشاهان ایرانی در انجیل نام برده شده است؟ کوروش دوم

حساس ترین جنگ ایرانی ها با اعراب که دروازه ی فتح ایران بود چه نام داشت؟ نبرد نهاوند

اولین تمبر جهان در چه سال میلادی به چاپ رسید؟ 1840

نماد ملی گرایی ایرن چیست؟درفش کاویانی

دریانوردان در قدیم چگونه جهت یابی می کردند؟ آهنربا

فرماندهی ایرانیان در جنگ قادسیه در برابر اعراب را چه کسی بر عهده داشت؟ رستم فرخزاد

 نام قدیم ترکیه چه بوده است؟ عثمانی

 شطرنج در چه کشوری اختراع شد؟ هند

کدام یک از دوران حکومت‌های ملی ایران است؟ افشاریان

دولت بیزانس با با چه دولتی همزمان بود؟ ساسانی

پایتخت هخامنشیان چه نام داشت؟ شوش

شهر مداین, پایتخت ایرانیان, به فارسی چه نام داشت؟  تیسفون

 بقایای کاخ اردشیر یکم در کدام شهر است؟ فیروز آباد فارس

اولین مردمانی که زغال سنگ رو کشف کردند چه کسانی بودند؟ ایرانی ها

نخستین منشور حقوق بشر چه نام دارد؟ منشور کوروش بزرگ

بنیان گذار سلسله هخامنشی چه کسی بود؟ کوروش

مسجد امام اصفهان در زمان کدام پادشاه ساخته شده است؟ شاه عباس اول

طراح کلیسای سان پیترو شهر رم چه کسی بوده است؟ برنینی

کدام پادشاه ایرانی اورشلیم را تسخیر کرد؟ خسرو پرویز

کعبه زرتشت در کجا واقع است؟ كعبه زرتشت در نقش رستم استان فارس بنا شده است

قدیمی ترین آثاری كه از انسان های اولیه بدست آمده در کجا یافت شده است؟ آفریقا

 خط میخی هخامنشی چند علامت دارد؟ پنچاه

 کدام پادشاه ایرانی موفق به فتح آتن شد؟ خشایارشا

در دوران کدام شاه اشکانی, یونانی گرایی در ایران منسوخ شد؟

آرامگاه کدام پادشاه در نقش رستم نیست؟ کوروش

کدام از جنبش های ملی ایرانیان نیست؟ جنبش کارگری+ نگارش در  یکشنبه هشتم فروردین ۱۳۸۹ساعت 10:22  توسط A&A  |